L’OMAD-CAV

L’Observatori dels Mèdia i de les Agressions contra les Dones en Contextos d’Alta Violència (OMAD-CAV) és un projecte de l’Observatori de la Cobertura de Conflictes de la Universitat Autònoma de Barcelona amb finançament de l’Oficina de Promoció de la Pau i els Drets Humans de la Generalitat de Catalunya.

L’OMAD-CAV es crea amb l’objectiu de contribuir a l’eradicació dels feminicidis que tenen lloc en el marc de conflictes armats, siguin aquests fruit d’una guerra o d’una forta violència interna com, per exemple, els que tenen lloc al Congo, a Mèxic o a Guatemala.

Ens proposem treballar per la millora de la cobertura informativa sobre els feminicidis sota el convenciment que una opinió pública més conscient del que passa, de per què passa i de quines mesures són necessàries per desterrar aquests actes, és fer un pas endavant per contribuir a la seva eradicació.

L’OMAD-CAV busca interactuar amb les i els professionals que des de les redaccions i els informatius de diversos mitjans de comunicació s’ocupen de les àrees relacionades directament o indirectament amb els feminicidis, i així contribuir a la millora de la seva cobertura.

Des de la la lectura crítica i constructiva i la perspectiva de gènere, l’OMAD-CAV està elaborant materials en forma d’Apunts sobre diferents peces informatives que ajudin a les i els professionals dels mitjans de comunicació a reflexionar sobre el tractament del feminicidi.

Per tot això, necessitem articular-nos en xarxa i per això us convidem a que ens envieu totes aquelles notícies, articles, documents, etc. que creieu que haguem de considerar durant el nostre treball o que considereu que han de ser analitzades en profunditat tant per obviar la perspectiva de gènere com per ser un exemple de bones pràctiques.

Anuncis