Apunt 18. La violència sexual tractada pels mitjans com un simple esdeveniment

País: Colòmbia

Temàtica: Violència sexual

Aquesta fitxa no es refereix a l’anàlisi d’una cobertura, notícia o reportatge, sinó que hi sintetitzem un estudi de diaris i revistes colombianes, sobre la violència sexual perpetrada en el marc del conflicte armat intern.

“Observatorio Humanas: Las mujeres en los medios”, és una investigació de la Corporació Humanas -centre que s’ocupa de la defensa i la promoció dels drets de les dones- que ha monitoritzat durant un any (de l’1 de setembre de 2008 al 31 d’agost del 2009) 17 diaris nacionals i regionals, i 3 revistes.

En total van ser 569 notícies on es donava compte de diferents tipus d’abús contra les dones, de les quals 29 es referien específicament a violència sexual.

RESULTATS

Quantitatiu:

L’anàlisi de les 29 notícies revela que:

– El 72% de les peces identificades tractava la violència sexual com un esdeveniment i en notes breus.

– El 28% es referia a la violència sexual exercida per les forces de seguretat colombianes.

– El 21% de les notícies feien referència als drets humans.

– El 34% van ser publicades en el mes de març (especialment al voltant del 8), quan se celebra el Dia Internacional de la Dona.

– El diari El Tiempo, de caràcter nacional, és el que més atenció posa a la violència sexual.

Qualitatiu:

La investigació no només es limita a ressenyar i compilar les informacions, també exposa la manca d’atenció dels mitjans i el seu exigu aprofundiment. Suggereix a més que hi ha certa desídia quan es tracta d’atendre denúncies de la fiscalia colombiana i les que involucren als cossos de seguretat estatals.

a. Escàs treball periodístic

– “De las 569 noticias publicadas sobre el tema de violencia sexual, el 5% correspondió a noticias acerca de la violencia sexual ocurrida en el conflicto armado, a pesar de que en el año de seguimiento se presentaron distintos hechos que ameritaban una cobertura y análisis más amplios”.

[La cita es refereix al VIII informe sobre Violència Sociopolítica contra les Dones, el qual assenyala que en els primers 8 mesos de 2008 es van registrar 133 casos de violència sexual exercida per grups armats (94 responsabilitat de la força pública)]

– “Se encontró que hubo una tendencia a calificar la violencia sexual como un arma o estrategia de guerra usada por los distintos grupos armados pero pocas noticias ofrecieron un contexto que explicara este calificativo o que permitiera tener elementos de análisis más allá del registro del hecho noticioso”.

b. No es contempla responsabilitat de l’estat

– “Las noticias que se refirieron a la violencia perpetrada por integrantes de la Fuerza Pública, fueron las más registradas. Sin embargo, las noticias sólo hablaron de hechos o mencionaron estadísticas pero en ninguna noticia se presentó información relevante que hablara de la responsabilidad estatal en estos casos o que entregara elementos de análisis para evaluar o calificar la gravedad de las acciones”.

– “En el caso de la violencia sexual ejercida por grupos armados al margen de la ley como paramilitares o guerrillas, se encontró mayor investigación y elementos de contexto en las noticias y el uso de otros géneros periodísticos diferentes a la noticia. Este tipo de noticias fueron las terceras más registradas (17%)”.

[Les primeres notícies enregistrades van ser les que assenyalaven als agents de l’estat com a responsables de la violència sexual (28%), les segones més registrades es referien als informes de l’ONU sobre els responsables de la violència sexual (21%)]

c. Denúncies desateses

– “Aunque el informe entregado por la Fiscalía a la Corte Constitucional de 183 casos de violencia sexual cometidos por actores armados fue un hecho relevante, éste recibió menos atención por parte de los medios impresos…”.

[Els mitjans prestaven més atenció a les denúncies realitzades per organismes no governamentals ia les informacions que assenyalaven com autors als agents paramilitars, la guerrilla i les forces armades]

Per a més informació, l’enllaç al text complet de l’informe Humanas:

http://www.humanas.org.co/html/ftp/doc/AnalisisFinalVSCA.pdf

Anuncis